Workstatement

 

De schilderijen refereren naar vormen van dictatorschap en autoriteit waarbij sprake is van machtsmisbruik.
De werken geven door de grootte een ervaring van onderdrukking en emotie die komt kijken bij autoriteit die gebruikt wordt tegen humaniteit.
De werken zetten aan tot denken en voelen.
Ook is er sprake van verwijzing naar historie, naar feiten en uniformen die de individualiteit wegnemen en een hogere vorm van autoriteit impliceren.
Hoe is het om autoriteit te ervaren die zo sterk in contrast staat met humaniteit?
Wie zijn deze mensen in die uniformen?